Antalya Sigorta Şirketleri Tamamlayıcı Yabancı Sağlık Trafik Sigortası Fiyatları

Tel:02423341908  GSM:05442362855

 • Anasayfa
 • https://www.facebook.com/1625521327694952

Antalya sigorta

Yabancı Sağlık Sigortası 593 TL'den başlayan fiyat

Konut Sigortası

Konut sigortası

Konut sigortası:Antalya ve Türkiye'nin diğer illerinde ev sahiplerinin konutları ve eşyaları,Kiracıların eşyaları için Yangın,hırsızlık,Deprem,sel su baskını vb.konut paket poliçesindeki teminatları kapsayan maddi zararları karşılayan sigortadır. Konutun metrekaresine ve eşya değerine göre değişiklik göstermektedir.

Antaya'da  daire  sahipleri ile kiracılar en çok yangın, hırsızlık ve sel/su baskınlarına karşı konut ve eşyalarını güvence altına almak için özel konut sigortası yaptırmak istiyorlar.  


Hayatımızda sahip olduğumuz mal ve değerlerden biride yaşam alanımız olan evimiz ve içinde bulunan eşyalarımızdır.

Bir çok insanın hayalidir ev sahibi olmak.Yıllarca çalışarak yaptığımız birikimlerin üzerine bir de konut kredisi çekerek ev sahibi oluruz.Konut Sahipleri konut sigortası fiyatları,konut sigortası nedir,Konut sigortası zorunlu mu gibi konut sigortasının sorgulaması'nı yapmaktadır.Sahip olduğumuz konutumuzu yangından hırsızlığa,depremden sel su baskını vb.olası birçok riske karşı ancak konut sigortası ile teminet altına alabiliriz.Konut sigortası'nı , konutun satış bedeli üzerinden değil;İnşaat bedeli üzerinden yaptırmalısınız. Aksi halde yüksek pirim ödemiş olursunuz,çünkü sigorta şirketi herhangi bir hasar durumunda konutunuzun inşaat bedelini ödeyecektir.

Antalya konut fiyatları,konutun metrekeresine, bulunduğu kata, yapım yılına ve semtine göre farklılık göstermektedir.Bu konuda uzman bir sigortacı olan Cihan Çolakkol Sigorta aceneliği;gayrimenkul inşaat maliyeterini yakından takip etmekte olup,Antalya'da en uygun konut sigortası fiyatları ile konutlarınızı güvence altına almaktadır.       

İster ev sahibi olun ister kiracı konut sigortası, ile ev ve içinde bulunan eşyalarınızı yangından hırsızlığa,depremden sel/su baskınına kadar bir çok riske karşı evinizi,eşyalarınızı hatta komşularınıza vereceğiniz zararları dahi güvence altına alabilirsiniz.

Evin oturulamaz hale gelmesiyle kiracı taşınmak zorunda kalabilir,ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir,enkaz kaldırma ve taşınma giderleri de ayrı bir mali külfet oluşturabilir.
Konut sigorta poliçesi ile evin oturulamaz hale gelmesi durumunda;konut sigorta poliçesi ile, 

a-Kiracılar taşınma masraflarını,maksimum 1 yıllık kira giderlerini,poliçe
   limitleri dahilinde mal sahibi ve komşularına verdikleri zararları, 

b-Ev sahipleri ev ve içinde bulunan eşyalarını,taşınma masraflerını,   
   maksimum  bir yıllık kira giderlerini,komşularına verdiği zararları,eğer
   evini kiraya   verdiyse kiracıya verdiği zararları poliçe limitleri dahilinde
   güvence altına alarak;risklerini sigorta şirketi'ne devredebilir.


Konut sigortası teminatları  

 • Yangın yıldırım,infilak   
 
 • Dahili su
 
 • Fırtına
 
 • Yer kayması
 
 • Araç çarpması
 
 • Hava taşıtları çarpması
 
 • Seylap
 
 • Duman
 
 • Kar ağırlığı
 
 • Grev,lokavt,kargaşalık,halk hareketleri,kötü niyetli hareketler,terör,sabotaj
 
 • Boya badana ve dahili dekorasyon teminatı
 
 • Yangın mali mesuliyeti
 
 • Kira kaybı
 
 • Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları
 
 • Bina sabit tesisat hırsızlık
 
 • Kazaen kırılma
 
 • Kıymetli evrak ve nakit para hırsızlık
 
 • Güncel değerden ödeme teminatı
 
 • Elektronik cihaz
 
 • Enkaz kaldırma masrafları
 
 • konut yardım hizmetleri
 
 • Hastane masrafları
 
 • Konut onarım 
 
 • Hukuksal koruma
 


İsteğe bağlı olarak  

 • Deprem
 
 • Üçüncü şahıs sorumluluk
 
 • Ferdi kaza
 
 • Hırsızlık
 
 • Cam kırılması (aynalar ve cam masalar dahil)
 
 • Deniz taşıtları çarpması
 
 • Makine kırılması
 
 • Deprem temeller
 
 • Dolu
 

Mal sahibi iseniz Binanıza deprem teminatı alabilmek için
zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırmanız gerekir.


Güncel değerden ödme teminatı 

Bina ve Eşyaların Sigorta değerleri poliçenin yapıldığı tarihteki yenisinin ikame değeri olmalıdır.Sigortalı Bina ve Eşyanınpoliçede kayıtlı değerinin,hasardan bir gün önceki değerine  kadar eksik olması durumunda alım değeri üzerinden aşınma yıpranma ve eskime payı düşülmeden yenisinin ikame bedeli ödenecektir.

İzolasyon eksikliği teminatı   

Poliçe vadesi içinde olmak kaydı ile izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından yada pencere kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi nedeni ile meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ve ısı kaybı nedeni ile oluşan terleme,küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan boya badana vb.onarım masrafları poliçe süresince poliçede belirtilen bedeli aşmamak üzere teminata dahil edilmiştir.''Yıllık toplam 1.500,YTL. ile sınırlıdır.Bu Kloz dış cephe boya ve kaplamaları yapılmamış binalarda dış cephe boya ve kaplama işlemlerinin devam ettiği binalar için uygulanmaz ve bu binalarda meydana gelen izolasyon yetersizliği veya kaybı nedeni ile oluşan hasar talepleri ödenmez.  

Binaya Ait Sabit Kıymet Hırsızlık   

Bina sigortası yapılması durumunda,Bina sigorta bedelinin %5'ine kadar,binanın üzerinde bulunan her türlü sabit tesisat (Elektrik saati,su sayacı,radyatör,doğalgaz sayacı vs.hırsızlık teminatı kapsamındadır.

Hukuksal Koruma   

Taşınmaz mala bağlı teminatlardan dolayı meydana gelen hasarlar da,avukatlık ücretleri%10'nuna,mahkeme harç giderleri %15'ine,icra harç giderleri %10'nuna,noter masraflarıda %5'ine kadar teminat kapsamındadır.

Ferdi Kaza   

Ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde,daimi hiç bir sakatlık ve hastalığı olmadığını beyan eden veya beyan edilen sigortalının bir kaza neticesinde uğrayacağı bedeni zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahildir.Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 6 (F) Fıkrası teminat haricidir.

3.Şahıs Mali Mesuliyet   

poliçe teminatları ile sınırlıdır.

Yangın Mali Mesuliyet  

A) Yangın Mali Mesuliyet Teminatı;Poliçe Teminatlarından dolayı (tabi afetler hariç)KOmşu bina ve mallarına gelebilecek zararları kapsar.

1)Kiracını Mal Sahibine,Mal sahibinin kiracıya,Malsahibi veya Kiracının komşularına karşı sorumluluğunda ödenecek tazminat ,toplam sigorta bedelinin %....si ile sınırlıdır.

2)Malik veya intifa hakkı sahibinin Kira kaybı sigortasında poliçede teminat altına alınan (Tabi afetler hariç) herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet,hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların bir seneyi geçmemek üzere,tamiri veya yeniden inşaası için tespit edilecek müddete isabet eden kira bedeli tutarı olup,ödenecek tazminatın %5'i (herhalukarda aylı.............TL ile sınırlıdır) geçemez.Makul müddeti aşmamak kaydıyla ve en çok 12 Ay için teminat altına alınmıştır.

B)Yangın Mali Mesuliyeti,Kira kaybı ve hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları sigortalarında sigortacının azami sorumluluğu sigortalının malik veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla hareket ettiği hallerde Sigorta bedelinin;Kiracı veya şagil sıfatıyla hareket ettiği hallerda ise eşya sigorta bedelinin %20'si ile sınırlıdır.  

Kazaen Kırılma Teminatı  

TV,Radyo,Video,DVD,VCD,Müzik seti ve bilgisayarların kazaen kırılması azami poliçede yazan limite kadar ödenir.

Cam Kırılması Teminatı  

Kapı,Pencere,Vitrin camları (aynalar ve ışıklı panolar dahil) sigortalıdır.

Enkaz Kaldırma Masrafları   

Poliçe'de yazan limite kadar enkaz kaldırma masrafları teminata dahildir.

Boya Badana Teminatı   

Sigortalının kiracı olması durumunda da,teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle sigortalanan konuta yapılacak boya,badana,cila ve sabit dekorasyon masrafları güvence altındadır.


Muafiyet

Her bir hasarda en az poliçede yazan oranda muafiyet uygulanacaktır.

Makine KIrılması Teminatı

Poliçe'de yazan limite kadar konutta bulunan kazan dairesi, hidrafor,asansör ve jeneratörler,arızalara karşı makine kırılması genel şartları çerçevesinde teminat altına alınır.

Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık Teminatı

Nakit para ve kıymetli evrak azami poliçede yazan limit ile teminat kapsamındadır.Nakit paranın tazminat tutarı,hasara uğrayan paranın nominal değeridir.Kıymetli evrakın tazminat tutarı ise iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.Her halükarda nakit para ve kıymetli evrakların kasa,dolap,çekmece içinde kilit altında bulunması kaydıyla teminat verilecektir.


Müştemilat Teminatı

Binaların dışında bulunan müştemilat içerisindeki eşyalar poliçede yazan limite kadar teminata dahildir.

Dolu Teminatı 

Fırtına ile birlikte olsun olmasın Dolu neticesinde poliçede teminat altına alınan değerlere gelebilecek zararlar,poliçede belirtilen limit ile teminat altındadır.

Eksik Sigorta Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır.ANTALYA,Konut sigortası,Ev eşya sigortası,Deprem sigortası,Yuvam konut sigortası,Dask sigortası,Zorunlu Deprem sigortası,ANTALYAKategori
:
Konut Sigortası
Etiketler:Antalya konut sigortası,Konut sigortasıdaire,konut kredisi,
Zorunlu Deprem Sigortası antalya,Antalya konut,
konut sigortası Antalya,Konut sigortası fiyatları Antalya,Ev sigortası antalya,
Dask deprem ev sigortası AntalyaYabancı Sağlık Sigortası

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI  593 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

Çeviri
Antalya Bina tamamlama sigortası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret305804